Meeuwen en sterns

Dwergmeeuw: fotoalbum


Dwergstern: fotoalbum


Kokmeeuw: fotoalbumVisdief: fotoalbum


Zwarte stern: fotoalbum


Zwartkopmeeuw

In de uiterwaard langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel ter hoogte van het voormalige gemaal van de voormalige boezem
in de polder Stein Zuid zochten twee zwartkopmeeuwen tussen de kokmeeuwen naar voedsel op een stuk grasland wat was
bemest met drijfmest via het injecteren. Foto: 27 maart 2018.


Fotoalbum: zwartkopmeeuw