Polderdeel Oukoop Noord

Geschiedenis

Met Oukoop Noord wordt bedoeld het deel van de polder Oukoop gelegen tussen het fietspad Reeuwijk-Driebruggen, De Kippenkade en de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke. Dit polderdeel (ter grootte van ca. 30 hektare) was tot ca. 1960 in eigendom van boer de Haan, waarvan de boerderij lag aan het begin van de Kippenkade.
De Haan boerde vrij extensief, en in die jaren had het polderdeel nog een goede weidevogelstand. Rond 1970 is als voorbereiding op de Herinrichting Driebruggen een broedvogelkartering uitgevoerd en die liet zien dat de weidevogelstand zeer goed was. Ruim 30 paar grutto's en zelfs een kolonie zwarte sterns van 33 paar werden toen o.a. geteld.
De Haan stopte met het boerenbedrijf en verkocht zijn boerderij aan een particulier. De  landerijen werden verkocht aan de Landinrichting. Eerder had de Haan ook al wat stukjes land langs de Kippenkade verkocht aan particulieren die er recreatiehuisjes  bouwden. De graslanden zijn verschillende jaren door de toenmalige Landinrichting in pacht gegeven aan omliggende boeren, zonder beperking aan het gebruik. Door het intensieve gebruik ging de weidevogelstand in rap tempo achteruit. Tijdens de afronding van de Herinrichting Driebruggen zijn de gronden aan Staatsbosbeheer overgedragen en deze worden nu al zo'n 30 jaar door deze Organisatie via verpachting onder voorwaarden beheerd.


Fotoalbum: polder Oukoop Noord


Oukoop Noord Natuurontwikkeling 2017

Nog in bewerking

Fotoalbum: Natuurontwikkeling Oukoop

rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464518-2.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464518-2.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464918-2.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464918-2.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_6091.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_6091.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464618.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464618.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609220.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609220.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464718.jpg
rwkoukoopnoordnatuurontwikkeling9okt2017IMG_464718.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609318.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling10sept2017IMG_439816-3.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling10sept2017IMG_439816-3.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609418.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609418.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757218.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757218.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757118.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757118.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757318.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609518.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609518.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0758018.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0758018.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757518-2.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757518-2.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757718.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757718.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757818.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling1aug2017DSC0757818.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0760918.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0760918.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761018.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761018.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling4aug2017DSC0762718.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling4aug2017DSC0762718.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761118.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761118.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761218.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761218.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling3aug2017DSC0761318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling4aug2017DSC0762818.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling4aug2017DSC0762818.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling11aug2017DSC0765016-2.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling11aug2017DSC0765016-2.jpg
rwkpldroukoopnrdnatuurontwikkeling25aug2017DSC0771918-2.jpg
rwkpldroukoopnrdnatuurontwikkeling25aug2017DSC0771918-2.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609618.jpg
rwkpldroukoopnrdlandschap10juni2019IMG_609618.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling12sept2017DSC0785318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling12sept2017DSC0785318.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling12sept2017DSC0785418.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling12sept2017DSC0785418.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling14aug2017DSC0767118.jpg
rwkoukoopnrdnatuurontwikkeling14aug2017DSC0767118.jpg