Nieuwsbrief September/Oktober 2021


Fotoalbum: September/Oktober 2021

blauweverbenarwkoukoopsedijk7sept2021IMG_433323scherp.jpg
blauweverbenarwkoukoopsedijk7sept2021IMG_433620scherp.jpg
Roesje-Scoliopteryxlibatrixnachtvlindertuindeclerstraat15sept2021IMG_440122cropscherp.jpg
Roesje-Scoliopteryxlibatrixnachtvlindertuindeclerstraat15sept2021IMG_440322cropscherp.jpg
waterhoenhoogeboezem5sept2021IMG_430620scherp.jpg
watersniphoogeboezem5sept2021IMG_430722scherp.jpg
hoogeboezemeenden5sept2021IMG_431022scherp.jpg
veenwortellandvorminbloeihaastrechtjaagpad17sept2021IMG_445622scherp.jpg
bijvliegspechommelopveenwortellandvorminbloeihaastrechtjaagpad17sept2021IMG_446325cropscherp.jpg
bijvliegspechommelopveenwortellandvorminbloeihaastrechtjaagpad17sept2021IMG_446350cropscherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzdklossterboerderijerasmus17sept2021IMG_444922scherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzdklossterboerderijerasmus17sept2021IMG_445022scherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzdopslaghenkvanderstok17sept2021IMG_444822scherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzduiterwaardperceelhoogeveen17sept2021IMG_445422scherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzduiterwaardkropaargeligperceelhoogeveen17sept2021IMG_446522scherp.jpg
benschopperboezemdeelhoonaardfietspadvoetpad17sept2021IMG_448422.jpg
benschopperboezemweidevogelblok11okt2021IMG_484622scherp.jpg
benschopperboezemdeelhoonaardfietspadvoetpad17sept2021IMG_448522.jpg
eikenweerschijnzwampaddenstoelrwkpldrsteinnrd17sept2021IMG_446725cropscherp.jpg
hoogeboezemdoorkijkjemethek17sept2021IMG_448622.jpg
hoogeboezemdoorkijkjemethekenwatermolen17sept2021IMG_448722.jpg
watersnippeneneendenhoogeboezem17sept2021IMG_448840cropscherp.jpg
windepijlstaartrupspldrsteinzuidjaagpad17sept2021IMG_450720cropscherp.jpg
schapensteinzuid23sept2021IMG_472022cropscherp1.jpg
schaapenkauwsteinzuid21sept2021IMG_468730cropscherp.jpg
schaapenkauwsteinzuid21sept2021IMG_468235cropscherp.jpg
rackaschaapsteinzuid11okt2021IMG_483722scherp.jpg
pldrkeulevaarthoonaardpad11okt2021IMG_484022scherp.jpg
pldrkeulevaarthoonaardpad11okt2021IMG_484422scherp.jpg
pldrkeulevaartmaalslootnaargemaal11okt2021IMG_484322scherp.jpg

Jeugdverhaal: Het oogsten van wilde eenden

De wilde eend wordt steeds zeldzamer in Nederland toont onderzoek aan. In mijn jeugdjaren was dat nog niet het geval. Dat was zo rond de jaren 60 van de vorige eeuw. Naast koeien, varkens en kippen hielden diverse boeren bij mij in de buurt ook wilde eenden. Niet voor de sier maar om er wat mee te verdienen. De vader van vrienden van mij werkte als daggelder bij een boer en zij woonden in een huurhuis van die boer. Achter huis huis begon de polder Stein en  Dat gebeurde op de volgende manier. In het voorjaar werden op geschikte plekken aantrekkelijk broedplaatsen gemaakt. Niet meer gebruikte verroeste melkbussen werden op rustige plekjes gelegd zoals in geriefbosjes en oevers met ruige vegetatie. In de melkbus werd wat hooi gelegd om het extra aantrekkelijk te maken als broedplaats. De wilde eenden die er in gingen nestelen werden goed in de gaten gehouden. Op het moment dat de eieren uitkwamen werd de opening van de melkbus dicht gemaakt met een jute zak. Als de kuikens opgedroogd waren werden ze geleewiekt aan een vleugel hetgeen inmiddels verboden is maar toen nog niet. Het leewieken betekende overigens dat de eenden nooit meer konden vliegen. Maar dat was juist de bedoeling zal uit het vervolg van het verhaal blijken.

Ook de kuikens van echte wilde eenden die konden vliegen en in oude knotwilgen nestelden probeerden we op die manier 

Rumoer in de polder
Koddebeier


Natuurontwikkeling in de uiterwaard van de polder Stein

Fotoalbum: Natuurontwikkeling polder Stein Zuid


Visarend ca. anderhalve week aanwezig in de polder Stein Noord

Foto vergroot tot 35% van het origineel van de foto en verscherpt.

Uitsnede vergroot tot 60% van het origineel van de foto en verscherpt.