Nieuwsbrief Juni 2022


Fotoalbum: Juni 2022

fuutopnestpldrsteinzd13juni2022img_199322scherp.jpg
fuutopnestpldrsteinzd13juni2022img_199222scherp.jpg
fuutmetkuikenspldrsteinzd13juni2022img_199522scherp.jpg
fuutmetkuikenspldrsteinzd13juni2022img_199922scherp.jpg
rietzangerhoogeboezem19mei2022img_127522scherp.jpg
steinsegroenkamillepldrsteinzd13juni2022img_200122scherp-1.jpg
bergambachtseboezemhaastrechtgroteratelaar27mei2022img_177522scherp.jpg
blauweknoopgdsehout15juli201201322-1.jpg
breedbladigeorchisfm1juni1006113.jpg
breedbladigeorchisgoudarondweg6juni2020img_649030cropscherp-3.jpg
geleganzenbloemgroep18juli201206215.jpg
goudknopjepldrsteinplasdras6juni201200720.jpg
veldgerstpldrsteinprinsendijk2juli201201520-1.jpg
moerasandijvie-plant1-fm27mei0535.jpg
ooievaaropkuilbalenpldrsteinzduiterwaard21juni2022img_200722scherp.jpg
schapenbenschopperboezemdeelhoonaard22juni2022img_200922scherp.jpg
bosrietzangerzanghoogeboezem13juni2020img_677130cropscherp-1.jpg
visdievenjuvenielenbedelendhoogeboezem13juni2020img_680830cropscherp.jpg
gewoonknoopkruidwierickedijkrwkpldrlangeweide8juni2020img_654225cropscherp.jpg
gruttokuikenbergambachtseboezem3juni2020img_626625cropscherp.jpg
gruttokuikenbergambachtseboezem3juni2020img_633530cropscherp.jpg
bergeendpaarhoogeboezem8mei2020img_487625cropscherp.jpg
bosbiesrwkpldroukoopprinsendijk9juni2021img_333920scherp-1.jpg
koeienvreteningeplagdeoeverrwkpldroukoop9juni2021img_330420.jpg
zonsonderganghoogeboezem2juni2021img_310822scherp-1.jpg
zonsonderganghoogeboezem2juni2021img_311322scherp-2.jpg
moerasandoornrwkpldrkortroggebroek27juni2022img_201722scherp.jpg
lepelaarsopkienhouthoogeboezem3juli2022img_209435cropscherp.jpg
kokmeeuwen1ejaarshoogeboezem3juli2022img_214035cropscherp.jpg
kokmeeuwen1ejaarshoogeboezem3juli2022img_215635cropscherp.jpg
prikneustuindeclerstraat2juli2022img_208325scherp.jpg

Gruttokuikens en geschikt kuikenland

Gruttovrouwtje en kuiken van ca. weken oud in de polder Stein Noord (deelgebied Kort Roggebroek). Foto: 27 juni 2022


Gruttokuiken tussen de kruipende boterbloem perceel Kort Roggebroek. Tussen de kruipende boterbloemen. Foto: 23 mei 2019.

Gruttokuiken tussen de kruipende boterbloem perceel Kort Roggebroek. Nu tussen de witte klaver. Foto: 27 juni 2022.


27 Juni 2022 liep er een gruttopaar met een kuiken van 4 weken oud in de polder Stein nrd, in het deelgebied Kort Roggebroek. Op een perceel van het biologisch melkveebedrijf van Ardy de Goeij. Een kuiken van een gruttopaar dat vrij laat met nestelen/eileg is begonnen. Dat moet dan begin mei geweest zijn. Het kuiken liep op een perceel gelegen tussen de stal en de Twaalfmorgen. Dit voorjaar is dit perceel twee keer beweid geweest en een keer gemaaid. Beweiding van het perceel met het melkvee wordt maar een dag gedaan waardoor er nog flink wat vegetatie blijft staan en er weer hergroei  plaats kan vinden. Geconstateerd wordt dat deze wijze van beweiden gunstig is voor de al wat groter grutto- en tureluurkuikens. De dan al wat grotere kuikens zullen geboren zijn in hooilandpercelen in de polder Oukoop/Negenviertel met een uitgestelde maaidatum. Als de kuikens 14 dagen oud zijn worden ze mobieler en de ouders gaan dan naar percelen in de buurt die beweid worden/zijn met melkvee of al wat vroeger gemaaid. 
Het perceel waar de gruttokuiken verbleef wordt bemest met drijfmest via de sleepvoetmethode. Bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. Bij het maaien wordt rekening gehouden met de groei en het voorkomen van het in zaad komen van ridder/krulzuring (hardijzers). Inmiddels wordt steeds duidelijk zichtbaar dat bloemen/kruiden door het biologische beheer aan het toenemen zijn. Vooral kruipende boterbloem en witte klaver zijn op diverse percelen fors toegenomen.


Fotoalbum: Gruttokuiken Kort Roggebroek 27 Juni 2022


2 Juli 2022
Geringd vliegvlug gruttokuiken op de Hooge Boezem/Doove Gat Haastrecht

2 Juli 2022 verbleven er in het natuurgebied Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht een 30-tal grutto's. Ze zaten nogal verspreid. 13 stuks zaten rustend maar te ver weg om te kunnen bepalen of er juvenielen tussen zaten. 19 grutto's zaten mooi dichtbij n.l. langs het fietspad wat aan de zuidkant loopt. Daarom was het goed mogelijk om juveniele exemplaren te onderscheiden. 3 Juveniele grutto's zaten apart van de overige 16 adulte grutto's, die druk voedsel zochten in het ondiepe water van de plas. Een van de juveniele grutto's was geringd en is gemeld op www.waarneming.nl 
Al snel kwam er een reactie van Astrid Kant, Regiomoderator (Kleur)ringen in Nederland. Het gaat om grutto G6CGPW en geringd door Astrid zelf.

Het rechterbeen is pale blue en wit. Met een W erop. Daaronder zit een groene vlag die niet te zien is. Op links zit carmine [fel roze] en groen.


2 Juli 2022. Drie stuks juveniele grutto's, twee voedselzoekend en een geringd exemplaar rustend.


2 Juli 2022. Geringd gruttokuiken wat verder vergroot om de ringen wat beter in zicht te krijgen.


1 Juni 2022. Zijderveldselaan in Zijderveld (Vijfheerenlanden). Gruttokuiken gevangen om te ringen met als kenmerk G6CGPW. 
Foto: Astrid Kant.


1e Jaars grutto's op gruttoverzamelplaatsen bij Haastrecht en Reeuwijk

Vliegvlugge gruttokuikens verblijven voordat ze naar het zuiden trekken net als de oudervogels nog een tijdje op zgn. gruttoverzamelplaatsen. Op de dagen van 1 t/m 3 juli 2022 een paar tellingen uitgevoerd op de verzamelplaatsen Stein Noord in Reeuwijk en Doove Gat/Hooge Boezem bij Haastrecht.
In de plasdras in de polder Stein zaten twee, respectievelijk drie  1e jaars grutto's, die soms te slapen en soms liepen ze te foerageren. Op de verzamelplaats bij Haastrecht verbleven op 2 en 3 juli 2022 ca. 30 grutto's waarvan het grootste deel uit adulte vogels bestond. Op 2 juli 2022 konden drie 1e jaars grutto's worden onderscheiden, (waarvan een exemplaar op 1 juni 2022 in de Vijfheerenlanden was geringd), en  op 3 juli 2022 waren zes 1e jaars exemplaren aanwezig.
Van 1e jaars grutto's is bekend dat deze zolang ze voor de wegtrek nog in Nederland verblijven rondzwerven en aan te treffen zijn op verschillende verzamelplaatsen waar ze ook slapen. Dit betekent helaas, dat de aangetroffen aantallen 1e jaars grutto's  geen bruikbare indicatie geven over of en hoe succesvol het broedseizoen is geweest.


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. 18 Rustende grutto's waartussen verschillende 1e jaars grutto's.


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Drie naar muggenlarven zoekende grutto's. Een adulte vogels
en twee 1e jaars exemplaren.


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Rustende grutto's waarvan twee 1e jaars grutto's (linker en 3e van links).


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Wat verder in close up gebracht.
Rustende grutto's waarvan zeker een 1e jaars grutto (2e van links).


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Naar muggenlarven zoekende 1e jaars grutto. 


Kluten broedend Hooge Boezem/Doove Gat Haastrecht

3 Juli 2022. Paartje kluten heeft gebroed. Ze hebben twee kuikens.
Ook in 2021 heeft er een paartje kluten gebroed in dit natuurgebied.

Meer lezen over de broedvogels van de Hooge Boezem
klik op:  Rapport Hooge Boezem en Doove Gat
Haastrecht 2021