Nieuwsbrief Juni 2019

Foto van de maand

Broedende kleine plevier in het droge deel van een slikkige oever in natuurgebied de Hooge Boezem bij Haastrecht. Gefotografeerd vanaf een openbare plek dus van verstoring was geen sprake. Het pleviertje viel nauwelijks op. Foto: 1 juni 2019

 

Fotoalbum: Nieuwsbrief Juni 2019

grotebontespechtjuvenielgdaheemtuin22mei2019IMG_461825cropscherp.jpg
grotebontespechtjuvenielgdaheemtuin22mei2019IMG_461825cropscherp.jpg
viervleklibelgdaheemtuin22mei2019IMG_459420scherp.jpg
viervleklibelgdaheemtuin22mei2019IMG_459420scherp.jpg
rwkpldrsteinnrdgelelissenkoehabbenjansen20mei2019IMG_404020.jpg
rwkpldrsteinnrdgelelissenkoehabbenjansen20mei2019IMG_404020.jpg
aalscholvervleugelsdrogendgdsehout30mei2019IMG_542918scherp.jpg
aalscholvervleugelsdrogendgdsehout30mei2019IMG_542918scherp.jpg
aalscholvervleugelsdrogendgdsehout30mei2019IMG_543418scherp.jpg
aalscholvervleugelsdrogendgdsehout30mei2019IMG_543418scherp.jpg
kokmeeuwjuvenielhoogeboezem1juni2019IMG_562325cropscherp.jpg
kokmeeuwjuvenielhoogeboezem1juni2019IMG_562325cropscherp.jpg
lepelaarsfoeragerendhoogeboezem1juni2019IMG_563725cropscherp.jpg
lepelaarsfoeragerendhoogeboezem1juni2019IMG_563725cropscherp.jpg
lepelaarsfoeragerendhoogeboezem1juni2019IMG_564125cropscherp.jpg
lepelaarsfoeragerendhoogeboezem1juni2019IMG_564125cropscherp.jpg
breedblorchisrwkkortroggebroekgeukes2eperceelnaasttwaalfmorgen3mei2019IMG_579120scherp.jpg
breedblorchisrwkkortroggebroekgeukes2eperceelnaasttwaalfmorgen3mei2019IMG_579120scherp.jpg
breedblorchisrwkkortroggebroekgeukesnaasttwaalfmorgen3mei2019IMG_577425scherp.jpg
breedblorchisrwkkortroggebroekgeukesnaasttwaalfmorgen3mei2019IMG_577425scherp.jpg
grotecanadagansenkuikenshoogeboezem5mei2019IMG_586825cropscherp.jpg
grotecanadagansenkuikenshoogeboezem5mei2019IMG_586825cropscherp.jpg
groteklaproosgdawillenskade3mei2019IMG_577120scherp.jpg
groteklaproosgdawillenskade3mei2019IMG_577120scherp.jpg
groteklaproosgdawillenskade3mei2019IMG_577218scherp.jpg
groteklaproosgdawillenskade3mei2019IMG_577218scherp.jpg
kievitpulrwkoukoop3mei2019IMG_579535cropscherp.jpg
kievitpulrwkoukoop3mei2019IMG_579535cropscherp.jpg
kievitpulrwkoukoop3mei2019IMG_579630cropscherp.jpg
kievitpulrwkoukoop3mei2019IMG_579630cropscherp.jpg
kievitengoudknopjehoogeboezem5mei2019IMG_585825cropscherp.jpg
kievitengoudknopjehoogeboezem5mei2019IMG_585825cropscherp.jpg
goudknopjehoogeboezem5mei2019IMG_585920.jpg
goudknopjehoogeboezem5mei2019IMG_585920.jpg
koningsvarenrwkkortroggebroekgeukesnaasttwaalfmorgen3mei2019IMG_578120scherp.jpg
koningsvarenrwkkortroggebroekgeukesnaasttwaalfmorgen3mei2019IMG_578120scherp.jpg
scholeksterspaartjehoogeboezem5mei2019IMG_585118scherp.jpg
scholeksterspaartjehoogeboezem5mei2019IMG_585118scherp.jpg
slobeendkuikenshoogeboezem5juni2019IMG_590230cropscherp.jpg
slobeendkuikenshoogeboezem5juni2019IMG_590230cropscherp.jpg
slobeendkuikenshoogeboezem5juni2019IMG_591430cropscherp.jpg
slobeendkuikenshoogeboezem5juni2019IMG_591430cropscherp.jpg
veenpluisrwkoukoopperceelnaastfietspad3mei2019IMG_581118scherp.jpg
veenpluisrwkoukoopperceelnaastfietspad3mei2019IMG_581118scherp.jpg
veenpluisrwkoukoopperceelnaastfietspad3mei2019IMG_581518scherp.jpg
veenpluisrwkoukoopperceelnaastfietspad3mei2019IMG_581518scherp.jpg
wildeeendsoepeendkuikenshoogeboezem5juni2019IMG_585520scherp.jpg
wildeeendsoepeendkuikenshoogeboezem5juni2019IMG_585520scherp.jpg
futenbaltsparingrwkpldrsluipwijk7juni2019IMG_598520scherp.jpg
futenbaltsparingrwkpldrsluipwijk7juni2019IMG_598520scherp.jpg
futenbaltsparingrwkpldrsluipwijk7juni2019IMG_598720scherp.jpg
futenbaltsparingrwkpldrsluipwijk7juni2019IMG_598720scherp.jpg
futenbaltsparingrwkpldrsluipwijk7juni2019IMG_599220scherp.jpg
futenbaltsparingrwkpldrsluipwijk7juni2019IMG_599220scherp.jpg
fuutmetpullioprugkrwrdbenedenhaastrecht9juni2019IMG_607825cropscherp.jpg
fuutmetpullioprugkrwrdbenedenhaastrecht9juni2019IMG_607825cropscherp.jpg
gruttowakendrwksteinnrd15juni2019IMG_614625cropscherp-1.jpg
gruttowakendrwksteinnrd15juni2019IMG_614625cropscherp-1.jpg
tureluurrwksteinnrd15juni2019IMG_612520cropscherp-1.jpg
tureluurrwksteinnrd15juni2019IMG_612520cropscherp-1.jpg
zwartezwaanpaarrwksurfplas15juni2019IMG_613725cropscherp.jpg
zwartezwaanpaarrwksurfplas15juni2019IMG_613725cropscherp.jpg
meerkoetopnestkrabbenscheerkrwrdmiddelblok9juni2019IMG_602618.jpg
meerkoetopnestkrabbenscheerkrwrdmiddelblok9juni2019IMG_602618.jpg

Beheer graslanden: steeds meer boterbloemen keren terug

In de huidige intensief gebruikte graslanden komen maar weinig bloemen voor. Ook de soorten kruipende en scherpe boterbloem zie je steeds minder. Toch lijkt er iets aan het veranderen te zijn. De laatste tijd is er in de media veel te doen geweest over de enorme afname van de insectenwereld  waarbij het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen als de boosdoener werd aangewezen. Ook in het moderne graslandbeheer worden regelmatig herbiciden zoals o.a. roundup gebruikt om ongewenste plantsoorten  via chemisch bestrijding uit het grasland te verwijderen. Daarbij gaat om plantensoorten als vogelmuur, hondsdraf, akkerdistel, krul- en ridderzuring en dus ook de genoemde kruipende en scherpe boterbloem.
Over het gevoel dat er iets aan het veranderen is. Steeds meer boeren zien ook in dat de race van alsmaar intensiveren samengaat met steeds meer ecologische verarming van de biodiversiteit.

Fotoalbum: Beheer grasland: Boterbloemen