Nieuwsbrief Januari 2020

Fotoalbum: Nieuwsbrief Januari 2020


Kievittellingen in de polder Stein Noord te Reeuwijk
en de Hooge Boezem bij Haastrecht

10 januari 2020 verbleven er een kleine 50 kieviten langs de oever van de plasdras oost in de polder Stein Noord.
In de graslanden van de polder zelf geen kieviten. Ook in de maand december van 2019 werden er alleen maar kleine
groepjes kieviten van minder dan 100 exemplaren geteld die in de polder verbleven.

13 Januari 2020 verbleven er op de Hooge boezem bij Haastrecht 6 kieviten. Hier een exemplaar zittend samen met een
paartje pijlstaarten  in diepe slaap. Zelfs ruim een kwartier wachten leverde niet het gewenste beeld op; de pijlstaarten 
waren in een diepe slaap en lieten de koppen niet zien.

16 Januari 2020: Geen kieviten op de Hooge Boezem.
18 januari 2020: 3 kieviten op de Hooge Boezem


Polder Stein Noord.            Kievittellingen in Januari 2020

Datum                                                      Aantal kieviten
5 jan 2020                                                           0
10 jan 2020                                                       50 (bij plasdras)
11 jan 2020                                                         0
13 jan 2020                                                         0
16 jan 2020                                                      180 (op grasland in de polder)
18 jan 2020                                                      230 (zwermend/vliegend boven de polder, invallend op plasdras)

Een groep van ca. 220 kieviten zwermde eerst een tijdje boven de polder Stein en viel vervolgens in bij de plasdras aan de
oostkant van de polder. 
Foto: 18 januari 2020


Vroeg bloeiende  narcis en margriet

Klik hier om een tekst te typen.

Een (nog steeds) in bloei staande margriet op 13 januari 2020

Bloemen van de narcis op 9 januari 2020


Verzamelen: opgeraapt van een molshoop

Hoe komt iemand aan het beginnen van een verzameling?  En waar kan dat toe leiden? Ik kijk graag naar vogels maar laat mijn blik ook graag naar beneden gaan, vlak voor mijn voeten op de grond. Vooral in het voorjaar als de weidevogels nestelen want het blijft een uitdaging en  een genot om een nest te vinden van een kievit, grutto of tureluur. Uiteraard blijven deze legselvondsten liggen maar bij het naar beneden turen naar de grond kom je soms ook andere dingen tegen zoals voorwerpen die door mollen ophoog gebracht worden uit de bodem vanonder de graszode. Spullen uit voorgaande eeuwen, het gaat om overblijfselen van stadscompost, ooit gestort en bedoeld om de bodem vruchtbaarder te maken, dit omdat er (toen nog) een gebrek was aan voldoende koeienmest. Die overblijfselen van stadscompost in de bovenlaag van de bodem worden aangeduid als toemaakdek en werd al toegepast in het midden van de 16e eeuw tot aan het begin van de 20e eeuw.
In die stadscompost zaten dus ook allerlei voorwerpen door mensen weggegooid waaronder (Goudse) rookpijpjes.  In verschillende  polders rond Gouda/Reeuwijk is in het verleden opvallend veel stadscompost gebruikt voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Bij werkzaamheden als ploegen, graven en dus ook het omhoog brengen van grond door mollen vind je regelmatig pijpenkoppen en al die vondsten door mij gedaan in ongeveer 60 jaar hebben geleid tot een uitgebreide en bijzonder interessante verzameling van Goudse bodemvondst-kleipijpen.


Vroeg 18e eeuwse kleipijp met aan twee kanten afbeeldingen van aapachtige figuren waarvan een pijprokend en de ander drinkend uit een glas.
Bodemvondst polder Achterwillens bij Gouda.

Mollen uiterst actief in Januari 2020

De mollen waren deze maand zeer actief getuige het grote aantal molshopen wat ik her en der in Reeuwijkse polders zag. Dit terwijl er toch in diverse polders nog actief aan mollenvangen wordt gedaan.
Een aantal van die molshopen afgelopen in de hoop dat er in de naar boven gebrachte grond iets interessants zou kunnen zitten. Meestal is dat zonder resultaat maar mijn blik viel op een scherfje dat uitstak boven de venige grond. Het scherfje bleek te gaan om een vroeg 18e eeuwse kleipijp met aan twee kanten een fraaie afbeelding.


Op de voorgrond flink wat molshopen geproduceerd
door mollen.

Wilt U meer lezen over  (Goudse) bodemvondsten door mij in de stad Gouda en polders rond Gouda gevonden en opgenomen in mijn verzameling zoals kleipijpen die speciaal zijn vervaardigd ter ere van ons Koninklijk Oranjehuis:
klik op: https://www.spijkertegels.nl/goudse-kleipijpen/oranje-kleipijpen


Smalle en grote rietsigaren (plaatselijke benaming voor lisdodde )

Foto's van twee lisdoddesoorten gemaakt aan de Nieuwenbroekse Dijk in Reeuwijk. Het verschil valt misschien niet erg op maar de lisdoddeplanten, (door de plaatselijke bewoners rietsigaren genoemd),  links en rechts op de foto's verschillen van elkaar. Links gaat het om de soort grote lisdodde en rechts om een veldje met smalle lisdodde. Als achtergrond de plas s'-Gravekoop. Het verschil zit hem in de lengte en dikte van de rijpe zaaddozen. Om het nog ingewikkelder te maken voor botanisch geïnteresseerden. Deze soorten kruisen soms ook met elkaar maar ze zijn dan wel te onderscheiden. De kruisingsvorm smalle x grote lisdodde heeft in uitgebloeide vorm een open stukje waardoor het lijkt dat 


Over uitbuikende aalscholvers in de polder Stein Noord in Reeuwijk

Een bezoekje aan de polder Stein Noord op 16 januari 2020, gericht op het tellen van  eventuele groepen pleisterende kieviten, leverde me naast een 180-tal kieviten ook een 50-tal uitbuikende aalscholvers op die na een gedane  visjacht als groep zaten te rusten langs de oever van een sloot. Ik was  nog niet eerder  zo'n flinke groep tegen gekomen in de polder Stein. Aalscholvers struinen bij voorkeur in groepen graag sloten en plassen af op zoek naar voedsel. Dat heet sociaal foerageren. Na de vangst gaan ze dan op een of andere rustige plek zitten uitbuiken zoals dat heet. Ze zitten daarbij met open vleugels want die zijn bij de jacht op vis onder water behoorlijk nat geworden en door de vleugels open te houden en af en toe te wapperen drogen ze sneller.

Groep aalscholvers op 16 januari 2020 uitbuikend langs de oever van een sloot in de polder Stein Noord.
Op de achtergrond de katholieke Barnabas kerk in Haastrecht.

Een deel van de  aalscholvers wat meer in close-up gebracht. Een paar exemplaren met de vleugels open zodat ze wat sneller kunnen opdrogen. Verschillende van de aalscholvers (rechterkant) zijn al in voorjaarskleed met de witachtige kop.


Nieuwkomer in de polder, de koereiger

Grote zilverreigers zien we steeds meer  het poldergebied maar koereigers is een heel ander verhaal. Die zijn zeldzaam en ze zijn er nog maar kort, maar de laatste tijd zijn steeds meer solitaire of kleine aantallen koereigers in het poldergebied rond Gouda/Reeuwijk aanwezig. Druk insecten zoekend bij voorkeur  in de directe omgeving van koeien en schapen  die bij het grazen insecten opjagen.


Wel spreeuwen in de polder, maar amper kramsvogels en koperwieken