Nieuwsbrief Januari/Februari 2021


Fotoalbum: Nieuwsbrief Jan/Febr 2021


Bosuilen, het zijn vroege broeders

Bosuilen zijn vroege broeders. Sommige paren hebben soms al half januari eieren. Dat zou dit voorjaar ook zo maar het geval kunnen zijn want echt winteren heeft het tot op heden nog niet gedaan.

 

Dit exemplaar heeft een vast plekje en zit onopvallend in de holte van een oude knotwilg in de buurt van het natuurgebied het Weegje. Daar is hij (of zij) vrijwel dagelijks aan te treffen. Slapend, zo af en toe de gesloten ogen wat verder geopend, maar verder stil zittend. Vertrouwend op de schutkleuren en niet reagerend op mensen die langs lopen of vogelaars die de bosuil komen fotograferen.

Het zou zo maar kunnen dat er al een nest in de buurt aanwezig is of dat er binnenkort genesteld gaat worden in de buurt.


Bosuil in knotwilg, dommelend en de ogen half dicht geknepen. Foto: 14 januari 2021.


Bosuil in knotwilg, de ogen even geopend om toch de boel in de gaten te houden. Foto: 14 januari 2021.


Bosuil in knotwilg, hier zelfs even knikkebollend of zou er toch een muisje zich onder de knotwilg bewegen? Foto: 14 januari 2021.


Cultuurhistorie: Blauwgrasland en nat schraalland rond Gouda-Reeuwijk

Blauwgrasland en nat schraalland is zeer oud boerengrasland. Dit type grasland is echter minder productief en de bodem is heel nat en slap. De graslanden zijn daardoor slecht toegankelijk, ze kunnen 's winters onder water staan maar zullen 's zomers oppervlakkig uitdrogen. Door jaarlijks te hooien blijft het voedselarme karakter behouden. Bemesting vindt er niet plaats. De variatie in de plantenwereld is in dit soort graslanden erg groot. Blauwgraslanden en kleine zeggenvegetaties worden in de botanische wereld tot nat schraalland gerekend. Het hier en daar nog voorkomende dotterbloemhooiland, een voorbeeld ervan is het hooiland van de voormalige boezem in de polder Stein Zuid, wordt ook tot nat schraalland gerekend.

Een aantal gebiedjes met schraalland wordt in dit verhaal besproken.

Om het volledige verhaal te lezen klik op:

blauwgrasland