Het boerenland wordt steeds leger voor wat betreft de aantallen broedende weidevogels. Vooral de agrarische landerijen worden steeds leger