Fotoalbum Watervogels

Bergeend

Bergeenden komen steeds meer voor in de Groene Hart polders rond Reeuwijk-Bodegraven en Gouda in vergelijking met vroeger. Er broeden inmiddels al tientallen paren. De  Middelburgse- en Tempelpolder bij Reeuwijk Dorp doen het daarbij heel goed. Niet alleen als broedvogel maar het gehele jaar verblijft er een flink aantal bergeenden. Soms oplopend tot wel meer dan 50 stuks. Waarom die aantallen daar permanent verblijven is te verklaren door de zoute kwel in deze polders. De bergeend is van nature een kustvogel en heeft een duidelijke voorkeur voor zilte milieus. Daar voldoet de Middelburgse polder aan door de hoge kweldruk met zilt-zout grondwater. Ook de tureluur profiteert daar van en zelfs de kluut. Nu is de kluut als broedvogel uit de Middelburgse polder verdwenen maar rond 1980 heb ik bij een weidevogelkartering hier nog vijf paartjes geteld.

Een andere polder waar de laatste jaren meerdere paren bergeenden broeden is de polder Stein Noord zuidelijk van de Reeuwijkse Plassen. Bij het uitvoeren van een gruttoalarmtelling op 12 mei 2012 kwam ik vier paar bergeenden tegen met kuikens. Een van die paren had hele jonge kuikens die niet ouder waren dan een dag of zo. 

Bergeenden broeden bij voorkeur in in holen. In het duingebied zijn konijnenholen favoriet. Helaas is het aantal konijnen in de duinen sterk afgenomen, en daarmee de beschikbaarheid van geschikte broedplaatsen. De bergeenden in het poldergebied doen het anders. Zij broeden in hoogopgaande dichte vegetaties, onder riet- en andere gewashopen en zelfs is het broeden geconstateerd onder een roeiboot die uit het water was gehaald en op zijn kop lag.Krakeend


KuifeendKrooneend


Meerkoet
SmientTafeleendWilde eend

wildeeendenkuikenskrabbenscheer9mei2017IMG_010215tekst.jpg
wildeeendenkuikenskrabbenscheer9mei2017IMG_010215tekst.jpg
eendenkorf_met_soiegelbeeld_7juni2013_003_20_tekst.jpg
eendenkorf_met_soiegelbeeld_7juni2013_003_20_tekst.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_012_35_crop_tekst-1.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_012_35_crop_tekst-1.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_015_25_tekst.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_015_25_tekst.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_016_25_tekst.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_016_25_tekst.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_017_25_tekst.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_017_25_tekst.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_020_25_tekst.jpg
tafeleend_kuikens_ruzie_met_wilde_eend_17juni2013_020_25_tekst.jpg
wilde_eend_op_nest_knotwilg_1apr2014_051_20_tekst.jpg
wilde_eend_op_nest_knotwilg_1apr2014_051_20_tekst.jpg
wilde_eend_sneeuw_FM24dec09_7132_crop.jpg
wilde_eend_sneeuw_FM24dec09_7132_crop.jpg
wilde_eend_woerd_in_sneeuw_FM15febr10_008_25_tekst.jpg
wilde_eend_woerd_in_sneeuw_FM15febr10_008_25_tekst.jpg
wilde_eenden_winterbeeld_17jan2013_020_25_tekst.jpg
wilde_eenden_winterbeeld_17jan2013_020_25_tekst.jpg
wildeeend_ddodgereden_FM10juni08_015_25_tekst.jpg
wildeeend_ddodgereden_FM10juni08_015_25_tekst.jpg
wildeeend_FM2jan09_047_25_crop_tekst.jpg
wildeeend_FM2jan09_047_25_crop_tekst.jpg
wildeeend_knotwilg_FM7apr09_013_12_tekst.jpg
wildeeend_knotwilg_FM7apr09_013_12_tekst.jpg
wildeeend_kuikens_FM4mei09_007_20_tekst.jpg
wildeeend_kuikens_FM4mei09_007_20_tekst.jpg
wildeeend_kuikentjes_FM21apr09_022_50_crop_tekst.jpg
wildeeend_kuikentjes_FM21apr09_022_50_crop_tekst.jpg
wildeeend_kuikentjes_FM21apr09_023_50_crop_tekst.jpg
wildeeend_kuikentjes_FM21apr09_023_50_crop_tekst.jpg
wildeeend_kwakertjes_FM7jan09_028_18_tekst.jpg
wildeeend_kwakertjes_FM7jan09_028_18_tekst.jpg
wildeeend_met_kuikentjes_FM21apr09_028_20_tekst.jpg
wildeeend_met_kuikentjes_FM21apr09_028_20_tekst.jpg
wildeeend_metkuikens_FM29apr09_041_25_crop_tekst.jpg
wildeeend_metkuikens_FM29apr09_041_25_crop_tekst.jpg
wildeeend_metpulli__FM11mei08_007_scherp_30_crop_tekst.jpg
wildeeend_metpulli__FM11mei08_007_scherp_30_crop_tekst.jpg
wildeeend_opnestknotwilg_FM15apr09_021_20_tekst.jpg
wildeeend_opnestknotwilg_FM15apr09_021_20_tekst.jpg
wildeeend_oppaaltje_FM30apr09_158_20_tekst.jpg
wildeeend_oppaaltje_FM30apr09_158_20_tekst.jpg
wildeeend_vliegendpaar_FM25apr09_046_30_crop_tekst.jpg
wildeeend_vliegendpaar_FM25apr09_046_30_crop_tekst.jpg
wildeeend_vrouw_FM6jan09_009_10_tekst.jpg
wildeeend_vrouw_FM6jan09_009_10_tekst.jpg
wildeeend_woerd_FM6jan09_010_10_tekst.jpg
wildeeend_woerd_FM6jan09_010_10_tekst.jpg
wildeeend_woerd_invallend_FM14jan09_054_18_crop_tekst.jpg
wildeeend_woerd_invallend_FM14jan09_054_18_crop_tekst.jpg
wildeeend_woerd_vliegend_FM24apr09_040_50_crop_tekst.jpg
wildeeend_woerd_vliegend_FM24apr09_040_50_crop_tekst.jpg
wildeeend_woerd2x_zwemmend_FM24apr09_038_20_tekst.jpg
wildeeend_woerd2x_zwemmend_FM24apr09_038_20_tekst.jpg
wildeeenden_vechtend_FM6apr09_029_40_crop_tekst.jpg
wildeeenden_vechtend_FM6apr09_029_40_crop_tekst.jpg
wildeeenden_vechtend_FM6apr09_030_40_crop_tekst.jpg
wildeeenden_vechtend_FM6apr09_030_40_crop_tekst.jpg
wildeeend-FM31mrt08_049-20-scherp-tekst.jpg
wildeeend-FM31mrt08_049-20-scherp-tekst.jpg

Bovenstaande pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuw fotomateriaal