Stinzenplanten

Blauwe anemoon

 

 

De blauwe anemoon komt van nature voor in Zuid-Europa. Is in de 19e eeuw als stinzenplant aangeplant op landgoederen. Daar heeft deze soort zich goed gehandhaafd. Valt nu in categorie zeldzaam ingeburgerd.


Blauwe druifjes


Bosanemoon


Bostulp


Gulden boterbloem

De gulden boterbloem is eigenlijk geen echte stinzenplant want de soort komt ook vrij algemeen voor als wilde plant. Maar men heeft de soort ook aangeplant in het stinzenmilieu op landgoederen, w.s omdat de bloei van deze boterbloemsoort vrijwel samenvalt met die van echte stinzenplantsoorten. De belangrijkste natuurlijke groeiplaatsen rond Gouda/Reeuwijk komen voor langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen Gouda en Oudewater. Daarbij valt op dat de soort vooral in het noordelijk talud groeit van de winterdijk. Prachtige groeiplaatsen komen o.a. voor langs de noordkant van de IJsseldijk ter hoogte van de Goudse wijk Goverwelle. De verspreide groeiplaats breidt zich steeds verder uit dank zij het goede beheer in opdracht van de Gemeente Gouda wat bestaat uit 2x maaien en afvoeren van het gewas door het op natuurbeheer gespecialiseerde loonbedrijf Van Vliet uit Waarder.

De gulden boterbloem is een wat minder algemene soort uit het geslacht Boterbloem is (Ranunculus auricomus). Vroeg in de lente vind je eerst de rondachtige tot niervormige bladeren, de later ontwikkelende bladeren zijn vaak handvormig in drie of vijf deelbladeren gespleten en de schutbladen hebben vijf tot zeven gaafrandige slippen.Kievitsbloem: fotoalbum


Sneeuwklokje: fotoalbum


Voorjaarshelmbloem: fotoalbum


Winterakoniet: fotoalbum


Zomerklokje: fotoalbum