Fotoalbum FLORA & FAUNA

NOG IN BEWERKING

Er is voor albums gekozen met flora&fauna soorten welke kenmerkend zijn voor de veengebieden in het Groene Hart rond Gouda-Reeuwijk. De hoofdonderwerpen zijn weer verder opgesplitst zoals b.v  planten van schraalland, van moerassen, en van sloot en plas. Voor de vogels zijn dat onder meer vogels van moeras, weidevogels, watervogels en bosvogels.

 

Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van soorten die in Nederland en dan vooral het Groene Hart rond Gouda/Reeuwijk voorkomen.

Regelmatig zullen de fotoalbums worden aangevuld met nieuw gefotografeerde soorten.