Grote Canadagans

Groep grote Canadese ganzen in het natuurgebied Bilwijk bij Haastrecht. Foto: 6 december 2009.


De grote Canadese gans is een ganzensoort die van nature in Noord-Amerika en Canada voorkomt. Heeft zich in Nederland als broedvogel verspreid via ooit ontsnapte volière- en parkvogels. Vanaf de 70-er jaren broedt de grote Canadese gans in Nederland. te vinden. De soort kruist nogal eens met brandganzen en kleine Canadese ganzen. Daardoor zijn er allerlei mengvormen te vinden, die herkenning soms wat lastiger maken. Grote Canadaganzen broeden ook vrij algemeen op en rond het Reeuwijkse Plassengebied. Jaarlijks broeden er ook 5-7 paar op de Hooge Boezem bij Haastrecht.
Landelijk is het aantal broedparen de laatste jaren fors toegenomen. De grote Canadese gans is onder de Wet natuurbescherming aangewezen als soort die in het gehele land belangrijke schade veroorzaakt en mag onder strikte voorwaarden door grondgebruikers worden bestreden op grond van een landelijke vrijstelling.Fotoalbum grote Canadagans


Grote Canadagans met halsband

31 maart 2018 verbleef er een grote Canadagans in het natuurgebied de Hooge Boezem bij Haastrecht (Doove Gat) met een halsband met de letters ERS. De gans draagt de halsband sinds 6 juli 2017 en is een aantal keren teruggemeld.

Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   31-03-2018 13:15   Haastrecht , Doove Gat
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   12-03-2018 08:00   Krommewetering 21e,   Nederland
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   21-01-2018 14:35   Utrecht, de Wetering 
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   06-01-2018 13:30   Vleuten, Thematerweg
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   22-11-2017 13:00   Haarrijnseplas, Vleuten
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   11-10-2017 13:00   Haarrijnseplas, Vleuten
Canadese Gans ERS  Halsband donkergroen    28-09-2017 18:40   Unnamed Road, 3405 Benschop, Nederland
Canadese Gans ERS  Halsband donkergroen    17-07-2017 09:00   Haarrijnseplas, Vleuten
Canadese Gans ERS  Halsband donkergroen    06-07-2017 00:00   Haarrijnseplas, Vleuten